Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

Thị thực K1 tại Việt nam

Thị thực K-1 được thiết kế giúp đoàn tụ các cặp vợ chồng có hai quốc tịch ở Hoa Kỳ. Thị thực này giống như Thị thực Kết hôn Hoa Kỳ, nhưng người đính hôn có thị thực K1, theo định nghĩa, chưa là người vợ hoặc chồng của Công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, những người hôn thê mang quốc tịch Việt Nam vào Hoa Kỳ bằng thị thực K1 thì không được cân nhắc đủ điều kiện Pháp luật Công dân Thường trú cho đến khi tình trạng đơn xin được chấp thuận.

Những ai quan tâm trong việc có được thị thực K-1 nên lưu ý rằng điều cơ bản đối với việc cấp giấy thông hành này phụ thuộc vào người Việt Nam có phúc lợi sau này có quan hệ trung thực với Công dân Hoa Kỳ. Cho nên, chứng minh một mối quan hệ đang tồn tại là một vấn đề quan trọng nhất trong quá trình xem xét tại Cục Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Hơn thế nữa, dựa vào mục đích chính của người Việt Nam có phúc lợi sau này có thể được cấp thị thực trong thời gian xem xét nộp hồ sơ tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh. Vì vậy, trách nhiệm một hôn thê người Việt Nam là phải giải thích rõ ràng và đầy đủ mục đích xác thực của họ ở phỏng vấn thị thực K-1 có thể là một yếu tố cần thiết trong việc sắp xếp xem xét đơn thị thực.

Những ai quan tâm đến thị thực K-1 nên tìm hiểu thông tin về Nhập cư Hoa Kỳ là cơ sở để đưa ra các quyết định chính xác. Điều cần biết là đơn nhập cư Hoa Kỳ và đơn xin thị thực dựa trên nhu cầu các lợi ích nhập cư mà có nguồn gốc từ mối quan hệ trung thực. Thêm nữa, không một ai được phép tìm kiếm các lợi ích nhập cư từ người Hoa Kỳ dựa trên một mối quan hệ không thực để lấy đó làm mục đích có thị thực Hoa Kỳ. Chính vì lý do không trung thực trong đơn xin thị thực hoặc nhập cư là nguyên nhân bị phạt nặng cho các bên liên quan. Việc phạt này sẽ loại bỏ việc vào Hoa Kỳ của người Việt Nam có lợi ích liên quan, phạt tiền hoặc ngay cả tội hình sự.

Các cặp hôn thê hai quốc tịch nhận ra sự giúp đỡ của luật sư người Mỹ trong quá trình xin thị thực K-1 là lợi ích căn bản vì luật sư có thể cung cấp sự hiểu biết sâu rộng trong quá trình xử lý và quan hệ các cơ quan chính quyền phù hợp cần thiết. Những người quan tâm có duy trì hỗ trợ chuyên nghiệp cũng nên kiểm tra các thông tin với những người có chuyên môn trong các vấn đề nhập cư của Hoa Kỳ, chỉ những luật sư người Mỹ có đủ điều kiện được cấp phép mới cung cấp lời khuyên và tư vấn về các vấn đề liên quan với Cục Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) hoặc Đơn vị cấp Thị thực của Bộ Ngoại giao Kỳ.

To view this information in English please see: K-1 Visa Vietnam.

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok