Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

US Visa Overview

USA Visa Thailandการมาประเทศอเมริกาเป็นความฝันของผู้อพยพหลายคนอย่างที่เคยได้ยินมาในประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา และก้อไม่ได้เป็นเรื่องจริงน้อยไปกว่านี้สำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทย วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมส่วรใหญ่จะเป็นวีซ่าประเภทครอบครัว เช่น วีซ่าคู่หมั้น และวีซ่าสำหรับภรรยาคนไทย

วีซ่าประเภทใดบ้างที่คนรักของชาวอเมริกันที่พำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถยื่นขอได้?

วีซ่าท่องเที่ยวจากประเทศไทย

แม้ว่าวีซ่าประเภทนี้จะไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงสำหรับคู้หมั้นชาวไทยหรือภรรยาชาวไทย แต่วีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถอนุญาติให้คนรักชาวไทยของคุณสามารถเข้ามาดูเป็นระยะเวลาสั้นๆว่าประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถให้อะไรแก่คุณได้บ้าง วีซ่าท่องเที่ยงไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธ์โดยสิ้นเชิงที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าคุณเพียงแต่มองหาช่วงวันหยุดพักผ่อนสั้นๆ วีซ่าท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนรักชาวไทย


วีซ่าประเภทธุรกิจจากประเทศไทย

Business visa from Thailand วีซ่าธุรกิจก็เป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยง เพียงแต่ความแตกต่างหลักๆของ วีซ่าธุรกิจสำหรับคนไทย และ วีซ่านักท่องเที่ยวนั้นก็คือวีซ่าธุรกิจมีขึ้นเพื่อการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคืทางธุรกิจ ไม่ใช่แต่เพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เพียงอย่างเดียว กิจกรรมประเภทการสังเกตการณ์การลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ พบปะนักธุรกิจคนอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศมักจะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนไทยได้รับวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าร่วมสัมนาทางธุรกิจต่างๆก้อถือเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สมัครขอวีซ่าชาวไทยรับวีซ่าธุรกิจ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องไม่สับสนระหว่างวีซ่าประเภทธุรกืจและสิทธิในการทำงานในสหรัฐอเมริกา ถ้าหากคุณอยากจะทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องถือกรีนการ์ด

วีซ่าคู่หมั้นจากประเทศไทย

วีซ่าคู่หมั้นเป็นวีซ่าที่ออกให้เพื่อให้คนไทยที่ถือวีซ่ามีสิทธิ์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อสมรสกับบุคคลสัญชาติอเมริกันเท่านั้น ในแต่ละปี มีคู่รักชาวไทย-อเมริกันเป็นจำนวนมากที่ยื่นขอวี่ซ่าคู่หมั้นจากประเทศไทย ขั้นตอนการออกวีซ่าค่อนข้างจะเป็นระบะที่เป็นไปเพื่อนำคู่หมั้นที่เป็นคนไทยเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่ามันจะดุสับสนและน่าปวดหัวสำหรับคนที่ไม่มีคว่ามรู้ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาก็ตามที ความยุ่งยากมักจะเกิดขึ้นเมื่อมาถึงขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับสถานพูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร และเพื่อที่จะพำนักต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา คู่หมั้นคนไทยจะต้องยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานภาพ

วีซ่าผู้อพยพจากประเทศไทย

USA Visa Thailandวีซ่าผู้อพยพของสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีดั้งเดิมในการที่จะนำภรรยาชาวไทยเข้าไปอยุ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าผู้อพยพเป็นวีซ่าครอบครัวที่ใช้เวลานานที่สุดในการขอ กระบวนการเบื้อต้นเกี่ยวข้องกับการยื่นแบบฟอร์มที่ถูกต้องรวมไปถึงฟอร์ม I-130 สำหรับทั้งบุคคลสัญชาติอเมริกันและสัญชาติไทย แม้ว่าวีซ่าผู้อพยพสำหรับคู่สมรสที่เป็นชาวไทยดูเหมือนว่าจะกินเวลามาก การรอวีซ่าก็ดุเหมือนว่าจะคุ้มค่าเนื่องจากมันจะเป็นการออกกรีนการ์ดให้ผู้ถือวีซ่าทันที เมื่อภรรยาคนไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอจะสามารถทำงานได้และหลังจากสองปีเธอจะสามารถพันักออาศัยได้อย่างไม่มีกำหนด โดยไม่ต้องมีการยื่นปรับเปลี่ยนสถ่านภาพสำหรับวีซ่าประเภทนี้แต่อย่างใด

วีซ่า เค-ทรี จากประเทศไทย

วีซ่าเค-ทรี เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการขอวีซ่าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับภรรยาคนไทยยื่นขอวีซ่า เค-ทรี จะต้องยื่นทั้งคำร้อง I-130 และ I129F แบบ I129F จะทำให้คำขอได้รับการดำเนินการรวดเร็วขึ้นและจะเป็นการออกวีซ่าประเภทสองปี สามารถเข้าประเทศได้หลายๆครั้ง โดยทั่วๆไปคำขอ I130 จะเสร็จสิ้นระยะหนึ่งหลังจาก ที่ เค-ทรี ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคำขอ I130 ได้รับอนุญาต บุคคลสัญชาติไทยก็สามารถได้รับกรีนการ์ดและสถานภาพผู้พำนักอาศัยถาวร


Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok