Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

วีซ่าเควัน

วีซ่าเค-วันคืออะไร? ฉันจะต้องขอวีซ่าเค-วันสำหรับคู่หมั้นคนไทยของฉันหรือไม่?

วีซ่า เค-วัน เป็นวีซ่าสำหรับคู่หมั้นของบุคคลสัญชาติอเมริกัน สามารถยื่นขอได้โดยบุคคลสัญชาติอเมริกันทุกคน หลังจากที่ได้รับวีซ่าคู่หมั้นแล้ว คู่หมั้นชาวไทยจะมีเวลา 6 เดือนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หลัวจากที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วคู่รักจะมีเวลา 90 วันในการทำการสมรสเพื่อให้คู่หมั้นคนไทยสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ต่อไป

ถ้าคุณและคู่หมั้นชาวไทยของคุณยังไม่ได้สมรสกันและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการสมรส วีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่า เค-วัน ก็เป็นตัวเลือกของคุณ

มีข้อกำหนดอะไรบ้างสำหรับบุคคลสัญชาติอเมริกันในการยื่นขอวีซ่าเค-วันให้แก่คู่หมั้นชาวไทยของตน?

ในการยื่นขอวีซ่าเค-วันให้แก่คู่หมั้นชาวไทย บุคคลสัญชาติอเมริกันจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ กล่าวคือ จะต้องสามารถทำการสมรสได้ ( โสด หย่า หรือ เป็นหม้าย ) เขาหรือเธอจะต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่เคยยื่นคำร้องเค-วันมากกว่าสองครั้งมาก่อนหน้านี้ ( หากบุคคลสัญชาติอเมริกันเคยยื่นขอวีซ่าเค-วันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง จะต้องมีการยื่นขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ) อีกทั้งสองฝ่ายจะต้องเคยพบกันอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนยื่นคำร้อง เค-วัน ถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้จะสามารถยื่นขอยกเว้นได้เมื่อมีเงื่อนไขบางประการ

ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้วีซ่าเค-วันสำหรับคู่หมั้นชาวไทยของฉัน?

มันไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอนที่จะสามารถการันตีได้เมื่อพูดถึงวีซ่าเค-วัน อย่างไรก็ตามระยะเวลาโดยประมาณนั้นอาจจะคาดคะเนได้จากประสบการณ์การดำเนินการขอวีซ่าเค-วันจากประเทศไทย จากประสบการณ์ของอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ6 เดือนในการขอวีซ่าคู่หมั้น

บุตรติดของคู่หมั้นฉันจะตามมายังประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะสมรสกันไดด้หรือไม่?

บุตรติดของคู่หมั้นนั้นสามารถขอวีซ่า เค-ทูซึ่งจะอนุญาตให้เขาเดินทางมากับคู่หมั้นหรือตามคู่หมั้นไปภายในหกเดือนหลังจากวันออกวีซ่า หากบุตรไม่ได้ยื่นขอวีซ่าเค-ทูว เขาสามารถยื่นขอวีซ่าเค-ทูได้หลังจากที่คู่หมั้นชาวไทยได้สมรสแล้วตราบใดที่ยังอยู่ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากออกวีซ่าเค-วัน

วีซ่าเค-วันจะได้รับการออกให้แก่คู่หมั้นชาวไทยของฉันหลังจากการสัมภาณ์ที่สถานฑูตเลยหรือไม่? จะต้องรอเป็นเวลานานเท่าไหร่หลังจากสัมภาษณ์?

สถานฑูตแต่ละแห่งต่างมีธรรมเนียมปฏิบัติของตนเอง หากว่าฯโยบายปฏิบัติภายในสถานฑูตเปลี่ยน ระยะเวลาที่ได้รับวีซ่าก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากประสบการณ์ของอินทิกริตี้ ลีเกิ้ลนั้น สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 4-5 วันในการดำเนินการอนุมัติวีซ่าเค-วัน สำหรับคู่หมั้นชาวไทย อินทิกริตี้ ลีเกิ้ลขอแนะนำว่าคุณไม่ควรดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่คู่หมั้นชาวไทยจนกว่าวีซ่าจะออก

ผู้พำนักอาศัยแบบถาวรสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า เค-วันได้หรือไม่?

วีซ่าเค-วันนั้นมีไว้สำหรับบุคคลสัญชาติอเมริกันเท่านั้น คุณต้องเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเค-วันได้

ฉันควรดำเนินการด้านเอกสารในการยื่นขอวีซ่าเค-วัน เองหรือไม่?

เป็นโชคดีที่ศูนย์บริการบุคคลสัญชาติสหรัฐและคนเข้าเมือง (USCIS) และสถานฑูตสหรัฐอเมริกามักจะไม่ค่อยปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าเค-วันหากว่าคำขอเข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม โชคไม่ดีที่ภาพรวมของวีซ่าเค-วันในUSCISนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ แทนที่จะปฏิเสธคำร้องไปเสียตั้งแต่แรก เทคนิคของUSCIS คือ มองหาข้อผิดพลาดธรรมดาๆ หรือช้อมูลที่ตกหล่นในคำร้องที่ยื่นเข้ามาเสียมากกว่า แล้วก็เก็บคำร้องไว้ประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะส่งคืนคำร้องที่มีข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์กลับมา จากประสบการณ์ของอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล USCIS ใช้ลูกเล่นนี้ซำๆแม้ว่าข้อผิดพลาดที่เพิ่งจะมาปรากฏภายหลังนั้นจะสามารถเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนที่คำร้องถูกยื่นเข้าไปตั้งแต่แรกแล้ว และเพราะว่านี่เป็นนโยบายแบบไม่เป็นทางการของ USCIS ในการตรวจดูคำร้องโดยใช้วิธีแยกแยะ ดังนั้นจึงเป็นการจำเป็นที่จะจ้างทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองในขณะที่กรอกคำร้อง

จะเป็นอย่างไรถ้าเราตัดสินใจไม่ทำการสมรสกันหลังจากที่คู่หมั้นชาวไทยมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว?

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำการสมรสกันหลังจากที่ได้วีซ่าเค-วันและมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คู่หมั้นของคุณจะต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน 90 วัน

คู่หมั้นของฉันจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าเค-วัน ได้หรือไม่?

หลังจากเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คู่หมั้นชาวไทยจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หลังจากได้ สถานภาพผู้พำนักอาศัยถาวร ( รู้จักกันในชื่อกรีนการ์ด ) ถ้าคู่หมั้นชาวไทยของคุณอยากจะเดินทางออกนอกประเทศก่อนได้กรีนการ์ด เขาจะต้องขออนุญาตออกนอกประเทศซึ่งมีชื่อเรียกว่า แอดวานซ์ พาร์โรล เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าถ้าคู่หมั้นของคุณเดินทางเข้าประเทศและเดินทางออกไปก่อนได้กรีนการ์ดหรือก่อนได้ แอดวานซ์ พาร์โรล จะถือว่าคู่หมั้นของคุณทิ้งวีซ่าของเขาและกระบวนการจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ขั้นตอนการขอวีซ่าเค-วันนั้นยาก เหน็ดเหนื่อย และน่ากังวลใจ การดำเนินการด้านเอกสารเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้สับสนและเครียดได้ อีกทั้งข้อจำกัดด้านภาษา การดำนินการกับหน่วยงานราชการไทย และจำนวนคำขอมากมายที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครสามารถทำให้การดำเนินการเหมือนจะเข็นครกขึ้นภูเขาสำหรับคู่รักไทย-อเมริกัน

ให้อินทิกริตี้ ลีเกิ้ลช่วยคุณและคู่หมั้นชาวไทยของคุณขอวีซ่าเค-วัน อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่จะสามารถทำได้ ด้วยทนายความผู้มีใบอนุญาตว่าความชาวอเมริกันของเรา เราสามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อยื่นแก่ USCIS ได้

เพราะว่าทนายความของเรามีใบอนุญาตว่าความ พวกเขาสามารถพาคู่หมั้นคุณไปสถานฑูตสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินการแทนคู่หมั้นของคุณเพื่อช่วยให้การอนุมัติวีซ่าเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น บริการนี้เป็นบริการที่บริษัทอื่นในประเทศไทยไม่ได้มีการเสนอ

บริษัทอื่นๆมักจะบอกว่าจะมีตัวแทนไปเป็นเพื่อนคู่หมั้นของคุณที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา บ่อยครั้งที่นี่หมายความว่าใครซักคนเพียงแค่เดินไปเป็นเพื่อนคู่หมั้นของคุณที่หน้าประตูสถานฑูตและคู่หมั้นของคุณจะต้องเข้าไปในนั้นเพียงคนเดียว ในความเป็นจริงนั้นบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปในสถานฑูตได้ในวันสัมภาษณ์นอกจากตัวผู้ถูกสัมภาษณ์เองเท่านั้น

ถ้าบุคคลที่ไปเป็นเพื่อนคู่หมั้นของคุณเป็นบุคคลสัญชาติไทยแล้วละก็เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่บุคคลที่ไปเป็นเพื่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตของสถานฑูตด้วย
ถ้าบุคคลที่ไปเป็นเพื่อนคู่หมั้นของคุณไม่ใช่ทนายความมีใบอนุญาต สถานฑูตจะไม่ติดต่อกับบุคคลนั้นเกี่ยวกับเรื่องของคู่หมั้นของคุณ ปัจจุบันนี้สถานฑูสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ทนายความมีใบอนุญาตสามารถเข้าสถานฑูตได้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแบบ 221G ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการขอหลักฐานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามสถานฑูตไม่อยากพูดคุยกับบุคคลอื่นๆนอกจากตัวคู่หมั้นชาวไทยในวันที่ทำการสัมภาษณ์

ด้วยบริการวีซ่าคู่หมั้นเค-วันของอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล คุณและคู่หมั้นของคุณจะได้รับบริการดังต่อไปนี้


 • 1. คำปรึกษาแก่คุณและคู่หมั้น (เป็นภาษาไทย ในกรณีที่จำเป็น )
 • 2. การติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับคุณและคู่หมั้นชาวไทย
 • 3. การดำเนินการด้านเอกสารคำร้องของทาง USCIS
 • 4. การรวบรวมข้อมูลของคู่หมั้นชาวไทย
 • 5. คำปรึกษาในการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับคำร้องเพิ่มเติม
 • 6. การยื่นคำร้องต่อ USCIS
 • 7. การติดตามคำร้องหลังจากที่ USCIS ได้รับคำร้องเรียบร้อยแล้ว
 • 8. การรายงานสถานภาพคำร้อง
 • 9. การเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายจากทนายความสัญชาติอเมริกันที่มีใบอนุญาต
 • 10. เตรียมแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับสถานฑูตสสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร
 • 11. ติดต่อกับสถานฑุตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร
 • 12. ช่วยเหลือคู่หมั้นชาวไทยของคุณในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 • 13. พาคู่หมั้นชาวไทยของคุณเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • 14. เราช่วยเตรียมและฝึกซ้อมคู่หมั้นชาวไทยของคุณในการรับมือกับการสัมภาษณ์ที่สถานฑูต
 • 15. ทนายความอเมริกันที่มีใบอนุญาตว่าความจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ 221G คำร้องขอหลักฐานเพิ่มเติม

For more information please see:

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok