Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

วีซ่าคู่หมั้น เค-วัน การเดินทางสำหรับคู่หมั้นชาวไทย

วีซ่าเค-วันได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาโดยวัตถุประสงค์ในการให้คู่หมั้นของบุคคลสัญชาติอเมริกันสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพื่อทำการสมรสในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าบางครั้งจุดประสงค์เดิมของการออกกฎหมายจะถูกบิดเบือนเมื่อนำมาปรับใช้ ในกรณีของวีซ่าเค-วัน จุดประสงค์เบื้องหลังการสร้างมันขึ้นมาและการใช้วีซ่าเค-วัน นั้นสอดคล้องกันดีเนื่องจากทุกวันนี้ผู้คนมากมายใช้วีซ่าเค-วันเพื่อนำคู่หมั้นชาวไทยไปอเมริกาและแต่งงานในเวลาต่อมาและยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานภาพซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายเพื่อสร้างวีซ่าประเภทนี้ขึ้นมา

ระยะเวลาการขอวีซ่าเค-วัน

โดยกฎทั่วไป ระยะเวลาการขอวีซ่า เค-วัน จากประเทศไทยใช้ระยะเวลาโดยประมาณ6-9 เดือนสำหรับการยื่นแบบฟอร์ม I-129F ที่ USCIS ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา การดำเนินการอาจใช้เวลาเกือบๆ 6 เดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเรื่องที่ยื่นเข้าไปและศูนย์บริการ USCIS ที่ใช้

การยื่นคำขอวีซ่า เค-วัน

คำขอ I-129F สำหรับวีซ่าเค-วัน นั้นขั้นแรกจะต้องยื่นต่อศูนย์บริการ USCIS ที่มีเขตอำนาจเหนือรัฐที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ยื่น เนื่องจากศูนย์บริการ USCIS ไรวมกันจนมีแค่สองสำนักงานที่ทำหน้าที่รับคำร้องขอวีซ่าเค-วัน แห่งหนึ่งในเวอร์มอนต์ แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย กรุณาติดต่อทนายความวีซาอเมริกันเพื่อตรวจสอบว่าศูนย์ไหนมีเขตอำนาจเหนือรัฐที่คุณมีภูมิลำเนาอยู่

จดหมายแจ้งครั้งที่ 1 และ 2

หลังจากยื่นคำขอวีซ่าเค-วัน ต่อ USCIS แล้ว ตัวแทนจะส่งใบรับเอกสารที่เรียกว่า จดหมายแจ้งครั้งที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาว่า เราได้รับคำร้องขอวีซ่าเค-วันของคุณแล้วและเราจะดำเนินการให้อย่างรวดเร็วที่สุด

หลังจากที่USCIS ตรวจดูเอกสารเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะส่งจดหมายแจ้งครั้งที่ 2 ซึ่งหากว่าคำร้องของคุณได้รับการอนุมัติ มันจะเขียนว่า เราได้อนุมัติคำร้องของคุณแล้วและเรากำลังจะส่งต่อคำร้องของคุณไปยัง ศูนย์อำนวยการวีซ่าแห่งชาติ.

ศูนย์อำนวยการวีซ่าแห่งชาติ (NVC)

ศูนย์อำนวยการวีซ่าแห่งชาติเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอเมริกา หน้าที่หนึ่งของหน่วยงานนี้ก้อคือ ตรวจดูว่าคำร้องขอวีซ่า เค-วัน ได้ถูกส่งต่อไปยังศูนย์ที่จะมีเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติคำร้องอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคำร้องขอวีซ่าเค-วัน NVC เป็นตัวแทนที่จะเก็บคำขอไว้ซักระยะหนึ่ง ในกรณีคำขอของคู่หมั้นชาวไทย NVC จะส่งต่อคำขอไปที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร หรือกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา

หลังจากที่ศูนย์อำนวยการวีซ่าแห่งชาติส่งต่อคำร้องไปที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครขอวีซ่าเค-วัน จะได้รับ Packet 3, ซึ่งจะแจ้งผู้รับผลประโยชน์ให้ทราบถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพื่อสัมภาษณ์ หลังจากที่คู่หมั้นมีเอกสารสนับสนุนครบถ้วนและ ตรวจสุขภาพและขอหนังสือรับรองความประพฤติเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการนัดสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์วีซ่า เค-วัน

การสัมภาษณ์วีซ่าเค-วัน เป็นขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุดในการขอวีซ่าคู่หมั้น อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่การสืบสวน แต่เป็นเรื่องของการแสวงหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครเป็นบุคคลเดียวกับที่อ้างว่าเป็น ความสัมพันธ์เป็นของจริง และไม่มีเหตุทางกฎหมายที่จะทำให้ไม่สามรถเข้าเมืองได้ การจ้างทนายความอเมริกันที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองอาจจะช่วยเตรียมการสัมภาษณ์ในกรณีที่คู่หมั้นต้องการคนชี้แนะกระบวนการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์จริง

หนังสือปฏิเสธ 221(g)

วีซ่าเค-วันอาจจะถูกปฏิเสธได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบ การปฏิเสธคำขอวีซ่าแบบนี้เรียกว่า 221 (g) หากว่ามีกรณีเช่นว่าที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าวีซ่าเค-วันได้ถูกปฏิเสธเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติม เมื่อเอกสารที่ถูกร้องขอครบถ้วนแล้ว โดยทั่วไปก็จะมีการออกวีซ่าให้

ด่านเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

หากว่าวีซ่าเค-วันได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับคู่หมั้นชาวไทยก็คือเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านด่านเข้าเมืองและแสดงวีซ่าเค-วัน และหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ ต.ม. สหรัฐมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อย่างไรก็ตามกรณีเช่นว่านี้เกิดขึ้นน้อยมากเมื่อวีซ่าเค-วันให้สิทธิคุณเข้าประเทศแล้ว

การสมรสและปรับเปลี่ยนสถานภาพ

เมื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว และได้สมรสในเวลาต่อมา ก็จะต้องมีการยื่นคำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเพื่อขอสถานภาพผู้พำนักอาศัยถาวรแก่คู่หมั้นชาวไทย

อ่านรายละเอียดเพื่อเติม :

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok